SPERA GROEP BV
Spera Groep BV, gevestigd aan De Rozentuin 10, 5611 SW EINDHOVEN, is verantwoordelijk voor de verwerking
van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT
Spera Groep BV kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van ,
en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Spera Groep BV verstrekt.

Spera Groep BV kan de volgende persoonsgegevens verwerken:
– Uw voor- en achternaam
– Uw adresgegevens
– Uw telefoonnummer
– Uw e-mailadres
– Uw IP-adres

WAAROM SPERA GROEP BV GEGEVENS NODIG HEEFT
Spera Groep BV verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u
daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch
onverhoopt niet bereikt kunt worden. Daarnaast kan Spera Groep BV uw persoonsgegevens gebruiken
in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht.

HOE LANG SPERA GROEP BV GEGEVENS BEWAART
Spera Groep BV bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren
waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien
er geen overeenkomst met u tot stand komt.

DELEN MET ANDEREN
Spera Groep verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van
een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

COOKIES
Spera Groep BV gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk
maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website
wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk
voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren
werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website
optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen
cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van
uw browser verwijderen.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek
tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar receptie@spera-groep.nl. Spera Groep BV zal zo snel mogelijk,
maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

BEVEILIGEN
Spera Groep BV neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om
misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te
gaan. De website van Spera Groep BV maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat
uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd
zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van
door Spera Groep BV verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met op via
receptie@spera-groep.nl of 040-2120805.

BEREIKBAARHEID
Spera Groep BV is als volgt te bereiken:
– Adres: De Rozentuin 10
5611 SW EINDHOVEN
– Tel: 040-2120805
– Mail: receptie@spera-groep.nl
– Site: www.spera-groep.nl